Todas

HORARIO covid19 – 07:00-17:00h Taller Inca

HORARIO covid19 – 07:00-17:00h Taller Inca

Nuestro nuevo horario  por COVID19  en :

taller de Inca  mecánica

Lunes a Viernes

07:00 h a 17:00 h

Taller de Lloseta chapa /pintura

Lunes a Jueves

07:00 h a 17:00h

Viernes

07:00h a 15:00h